BULAWAYO MEMORIES

Whitestonesc_whitestone_gatesc_whitestone_bell

sc_whitestone_entrancesc_whitestone_entrance

sc_whitestone_dormssc_whitestone_classes

sc_whitestone_65_25_anniversary_plaquesc_whitestone_65_25_anniversary

sc_whitestone_anniversary_plaquesc_ whitestone_research_centre

sc_whitestone_chapelsc_whitestone_chapel

sc_whitestone_chapel_signsc_whitestone_cricket_field

sc_whitestone_cricket_scorebaordsc_whitestone_65years

sc_whitestone_dorm_drawingsc_whitestone_chapel_drawing

sc_whitestone_hallsc_whitestone_fleming_hall

sc_whitestone_fleming_hall_doorssc_whitestone_fleming_plaque

sc_whitestone_hostel_entrancesc_whitestone_newclasses

sc_whitestone_earlysc_whitestone_65thAnniversary2007

sc_whitestone_playgroundsc_whitestone_rugby_field