BULAWAYO MEMORIES

Houses 1958 - No 72a Heyman Road, SUburbs
sv_house_72a_heyman_rd_suburbs.JPG

 1969 - No 69 Baden Powell Rd, North End
sv_house_69_baden_powell_rd_north_end.JPG 2018 - No 58 & 60 Penrith Road, Morningside
sv_house_58_penrith_rd.JPGsv_house_60_penrith_rd.JPG


2018 - No 90 Penrith Road, Morningside
sv_house_90_penrith_rd.PNG