BULAWAYO MEMORIES

St. Gabriels Home and Nursery Training College


 St. Gabriels Important dates in history

sch_jun_stgab_badge_blue_5188.JPGsch_jun_stgab_badge_gold_5189.JPGsch_jun_stgab_nursing_training_college_cover.jpgPDF nursing training college 1950
sch_jun_stgab_training_college_mainent.jpgsch_jun_stgab_street_truck.png
sch_jun_stgab_front_education_centre.JPGsch_jun_stgab_washing_lines.JPGsch_jun_stgab_harker_house.JPG
sch_jun_stgab_foundation_stone.JPGsch_jun_stgab_openingstone.JPGsch_jun_stgab_plaque.JPG
sch_jun_stgab_photograph.JPGsch_jun_stgab_stone.JPGsch_jun_stgab_plaque_foundation.JPG
sch_jun_stgab_side_old.JPGsch_jun_stgab_side_new.JPGsch_jun_stgab_front_bougenvillia.JPG
sch_jun_stgab_sign_entry.jpgsch_jun_stgab_road_view.JPGsch_jun_stgab_old_front.JPG
sch_jun_stgab_main_gate.JPGsch_jun_stgab_gate_now.JPGsch_jun_stgab_bus.JPG
sch_jun_stgab_front_street.JPGsch_jun_stgab_lawns.JPGsch_jun_stgab_gate_left.JPG
sch_jun_stgab_entrance_side.JPGsch_jun_stgab_front_car.JPGsch_jun_stgab_beit_house_arches.JPG
sch_jun_stgab_front_nurse.JPGsch_jun_stgab_beit_hosue_quad.JPGsch_jun_stgab_barrel.JPG
sch_jun_stgab_harker_house_1930.JPGsch_jun_stgab_thelodge_name.JPGsch_jun_stgab_entrance_sign_gate.JPG
sch_jun_stgab_beit_house.JPGsch_jun_stgab_harker_house_name.JPGsch_jun_stgab_lodge_name.JPG
sch_jun_stgab_archway.JPGsch_jun_stgab_passages.JPG
sch_jun_stgab_passage_joining.JPGsch_jun_stgab_passages_archway.JPGsch_jun_stgab_pillars.JPG
sch_jun_stgab_pools_both_new.JPG
sch_jun_stgab_pool_large_opening.JPGsch_jun_stgab_pool_water.JPGsch_jun_stgab_pools_water_ropes.JPG
sch_jun_stgab_pool_circular.JPGsch_jun_stgab_pool_main_dry.JPGsch_jun_stgab_stoves.JPG
sch_jun_stgab_pool_circular_dry.JPGsch_jun_stgab_pools_dry.JPGsch_jun_stgab_fireplace.JPG
sch_jun_stgab_furnace.JPGsch_jun_stgab_wash_basins.JPGsch_jun_stgab_thelodge_1922.JPG
sch_jun_stgab_toilets.JPGsch_jun_stgab_sinks.JPG


 St. John's Church - where it all began
sch_jun_stgab_old_stjohns.JPGsch_jun_stgab_chapel_1895_1910_iron_extension.jpg
sch_jun_stgab_old_chapel_arch.JPGsch_jun_stgab_old_chapel_carpet.JPG
sch_jun_stgab_old_chapel_alter.JPGsch_jun_stgab_old_chapel_chairs.JPGsch_jun_stgab_stjohns_priest.JPG
sch_jun_stgab_new_alter.JPGsch_jun_stgab_new_alter_candles.JPGsch_jun_stgab_stjohns_side.JPG
sch_jun_stgab_stjohns_side_shadows.JPGsch_jun_stgab_stjohns_corner.JPG
sch_jun_stgab_stjohns_side_arch.JPGsch_jun_stgab_stjohns_side_plaque.JPGsch_jun_stgab_stjohns_side_window.JPG
sch_jun_stgab_stjohns_side_bench_pask.JPGsch_jun_stgab_bench_stjohns_charles_pask.JPGsch_jun_stgab_stjohns_model.JPG
sch_jun_stgab_stjohns_flowers.JPGsch_jun_stgab_stjohns_sisters.JPG
sch_jun_stgab_play.JPG
sch_jun_stgab_nursing_training_college_5118.JPGsch_jun_stgab_nursing_training_college_5119.JPG
sch_jun_stgab_nursing_training_college_5120.JPG
sch_jun_stgab_nursing_training_college_5121.JPGsch_jun_stgab_nursing_training_college_5122.JPG
sch_jun_stgab_nursing_training_college_5123.JPGsch_jun_stgab_nursing_training_college_5124.JPG
sch_jun_stgab_nursing_training_college_5125.JPGsch_jun_stgab_nursing_training_college_5126.JPG
sch_jun_stgab_nursing_training_college_5127.JPGsch_jun_stgab_nursing_training_college_5128.JPG
sch_jun_stgab_nursing_training_college_5129.JPGsch_jun_stgab_nursing_training_college_5130.JPG
sch_jun_stgab_nursing_training_college_5131.JPGsch_jun_stgab_nursing_training_college_5132.JPG
sch_jun_stgab_nursing_training_college_5133.JPGsch_jun_stgab_nursing_training_college_5134.JPG
sch_jun_stgab_nursing_training_college_5135.JPGsch_jun_stgab_nursing_training_college_5136.JPG