BULAWAYO MEMORIES

Cemeteries - Bulawayo African Memorial WW2 - Names

Bulawayo African Memorial Cemetery - The memorial has 66 Commonwealth casualties of the 1939-1945 war commemorated.

The Bulawayo African Memorial, which commemorates servicemen who died in the Second World War, is situated within Bulawayo (Lady Stanley Avenue) Cemetery. This cemetery is situated by the hospital approach from Lady Stanley Avenue, close to the village of Mziligazi.

The memorial has 66 Commonwealth casualties of the 1939-1945 war commemorated.

african_memorial_66_2ndWW
cemetery_african_signcemetery_african_rows

THESE MEN GAVE THEIR LIVES 
WHILE SERVING IN THE FORCE OF RHODESIA 
1939 AND THE EAST AFRICAN ARMY SERVICE CORPS  1945
AND LIE BURIED ELSEWHERE IN THIS COUNTRY.
THIER GLORY SHALL NOT BE BLOTTED OUT
NATIVE MILITARY CORPS BRITISH SOUTH AFRICA POLICE RHODESIAN AFRICAN RIFLES
PRIVATE NEWA CONSTABLE CONSTABLE PRIVATE
MAKUFA TAKAIENDISA JAISI MAPARISA
EAST AFRICAN ARMY SERVICE CORPS MSEKIWA TARISAYI KANAMANYANGA MUZADZI
PRIVATE FIRIKISI MAKUNBI MUCHARWA TASHAYA
MUNEMO TOGAREPI
MUTSWAYIRO TSAVAIU RHODESIAN AIR ASKARI CORPS
BRITISH SOUTH AFRICA POLICE MUZADZI TSIKA CORPORAL LABOURER
SERJEANT CONSTABLE PARADZAYI VIRU MUZIANAGO GWATIRINGA
ZEFENAYA CHAMUNORGWA TAKABVIRWA ASKARI JAMES CHIRUNGE
CORPORAL CHIDIWURO DOKOTELA JAMES MTONISELWA
TICHAREWA CHIKAYA SPECIAL CONSTABLE JAILO KALOSI
CONSTABLE CHINGOMBE CHELE MUKAKURIREYI
ABEL CHINGWA JAMU MUPANDO LABOURER MIKAYERE
CHAINGENI GONDOKONDO KAMBANI MUSHERE ANZE NOZHO
MADIBI LUVEVE NDARUSA ARONI RANGANAI
MAFIKIZOLO MANGWIRO PEDZAI BOVA ROBERT TAKAWIRA
MASUKUME RUNOIDZA CHARLES NYAZUA SIMONI
MAVIKI SIFAYA KANDHLELA YOHANE
TARUWINGA


cemetery_african_names_all
cemetery_african_names_military_corps_bsap
cemetery_african_names_bsap_top
cemetery_african_names_bsap_bottom
cemetery_african_names_military_corps_bsap
cemetery_african_names_RAR
cemetery_african_names_932_01cemetery_african_names_934_02
cemetery_african_names_940_03cemetery_african_names_940_03

COURTESY OF COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION